Retour- en teruggavebeleid

HERROEPINGSRECHT

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen in de originele ongeopende staat en in de originele verpakking, voldoende beschermd om onbeschadigd bij ons toe te komen. De kosten voor het terugsturen betaal je zelf. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via bank overschrijving. 
1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. 
2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Het risico van het terugzenden van de goederen en het bewijs ervan is volledig voor jouw rekening. 
3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Onze dranken dienen bovendien steeds op een donkere, koele en droge plaats bewaard te worden. Dranken waarvan het zegel is geopend of reeds zijn geopend kunnen niet worden teruggestuurd op basis van artikel VI.53, 5° Wetboek Economisch Recht , net zoals dranken die niet correct werden bewaard overeenkomstig de gebruiksaanwijzing in dit artikel. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Hiervoor kan je gebruik maken van dezelfde aangeboden verzendingsdienst die gebruikt werd voor de levering. 
5. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@bitbook.be of via de post aan bitbook.be, Heiligenborre 21, B-1170 Brussel. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan bitbook.be, Heiligenborre 21, B-1170 Brussel of via e-mail aan info@bitbook.be  
hier dient U Uw naam, adres, telefoonnummer  en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen:
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail:
  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  - Naam/Namen consument(en)
  - Adres consument(en)
  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is." 

RETOUR AANPAK

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@bitbook.be. Stuur  gerust een foto mee als bijkomende informatie. Opgelet: dranken waarvan het zegel is verbroken of reeds geopend zijn kunnen niet worden teruggestuurd.

 RETOURFORMULIER 
(dit formulier alleen invullen om artikelen naar ons terug te sturen)
Aan:  bitbook.be, Heiligenborre 21, B-1170 Brussel of via e-mail aan info@bitbook.be 
hier dient U Uw naam, adres, telefoonnummer  en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen:
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail:
  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) de volgende goederen zullen terugsturen
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  - Naam/Namen consument(en)
  - Adres consument(en)
  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."